تغییرمسیر توسط پرونده، کاربر، صفحه یا سیاههٔ شناسهٔ نسخه

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه به پرونده (نام پرونده داده‌شده)، صفحه (شماره شناسهٔ صفحه یا شماره نسخهٔ داده‌شده) یا صفحهٔ کاربری (شناسهٔ عددی کاربری داده‌شده) تغییرمسیر می‌یابد. طرز استفاده: ویژه:تغییرمسیر/file/Example.jpg، ویژه:تغییرمسیر/page/64308، ویژه:تغییرمسیر/revision/328429 یا ویژه:تغییرمسیر/user/101 یا ویژه:تغییرمسیر/logid/186.