صفحه‌های یتیم

پرش به: ناوبری، جستجو

به صفحه‌های زیر از هیچ صفحهٔ دیگری در ویکی نجوم پیوند داده نشده‌است و در هیچ صفحهٔ دیگری گنجانده نشده‌اند.

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. DiezelSun (فیلسوف)
 2. Quenching
 3. آخرالنهر
 4. آزمایش آماندا
 5. آماج خورشیدی
 6. آنالما
 7. آپولو 20
 8. آکندریت
 9. ابوالقاسم غفاری
 10. ابَر خوشه
 11. اثر دینامو
 12. اجتماع ستاره ای
 13. اجرام غیرستاره ای
 14. استقرار مناسب برای عکاسی نجومی
 15. استیفن هاوکینگ
 16. اسطرلاب مسطح
 17. اسپيكول ها
 18. اصل کوپرنیک
 19. اعتدال پاییزی
 20. اقامت
 21. انجمن نجوم آسمان سبلان اردبیل
 22. انحراف محوری زمین
 23. انقباض هلم هولتسی
 24. اولین تلسکوپ ها
 25. اپتیک تطابقی
 26. اکسپلورر 1
 27. بارش آلفا تک شاخ
 28. بارش آلفا جدی
 29. بارش آندرومدایی
 30. بارش ارابه رانی
 31. بارش بتا ثوری
 32. بارنارد
 33. برنامه آسمان شب
 34. بهرام مبشر
 35. تابش جسم سیاه
 36. تابش سیکلوترونی
 37. تتیس
 38. تحلیل طیف خورشیدی
 39. تحول ستارگان
 40. تداخل سنج رادیویی
 41. ترفندهای عکاسی از آسمان شب
 42. تشکیل پیش‌ستاره
 43. تعیین فاز ماه و سیارات داخلی
 44. تلسکوپ اشمیت و ماکستوف کاسگرین
 45. تلسکوپ دابسونی
 46. تلسکوپ ریچی کرتین
 47. تلسکوپ ریکاردی هوندرز
 48. توان تفکیک
 49. تیله آبی
 50. ثابت استفان بولتزمان

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)