صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده  
     
   
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس الگو:درون مایه(۲٬۰۶۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس رده:علوم سیاره‌ای(۳۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس صفحهٔ اصلی(۲٬۲۸۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری
ناشناس رده:کیهان‌شناسی(۷۵۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس رده:اعلام(۱۴۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس کاربر:Sun rise(خالی) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس راهنما:راهنما(۲۰٬۸۵۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری
ناشناس بحث الگو:صفحه اصلی(خالی) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس رده:نجوم رصدی(۷۰۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس رده:اخترفیزیک(۳۱۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس رده:فیزیک(۲۴۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس رده:مکانیک سماوی(خالی) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس رده:ابزارهای نجومی(۵۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی نجوم:حق تکثیر(۴۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی نجوم:فهرست الفبایی(۱٬۲۰۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ابَر خوشه(۲٬۶۲۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس تکانه زاویه ای(۴٬۲۱۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس درخشندگی(۲٬۵۱۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس تبهگنی(۶٬۲۹۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس نمودار هرتسپرونگ-راسل(۱۰٬۸۶۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس اورانوس(۱۵٬۲۹۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس فهرست NGC(۴٬۲۵۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس بلازار(۱۹٬۵۳۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس دستگاه مختصات دکارتی(۲٬۳۱۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس صور فلکی(۱۱٬۶۹۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Border-radius(۱۲۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس تلسکوپ اشمیت و ماکستوف کاسگرین(۱٬۹۹۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس منطقه البروج(۳٬۸۹۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس هلیوم(۱٬۰۵۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:Mostafa(خالی) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس بحث رده:فیزیک(۱۰۴ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:Sun rise(خالی) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس آلودگی نوری(۱۰٬۱۵۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس بحث کاربر:Ali Rezaie Velashedi(خالی) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس دوربین دوچشمی(۱٬۵۹۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس صورت فلکی ثور(۱۳٬۷۴۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس منظومه خورشیدی(۸۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس بحث:تلسکوپ اشمیت و ماکستوف کاسگرین(۱۱۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس سرعت(۲٬۱۷۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس مدار هذلولی(۲٬۰۰۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی نجوم:مدیران(۷۹۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:نیازمند منبع(۷۰۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:نیازمند کد شابک کتاب(۵۱۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:الگوهای نیاز(۳۹۱ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:الگوهای ویکی نجوم(۶۰۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:بازنویسی(۵۲۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:نیازمند متریک(۴۹۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:نیازمند نمودار(۴۹۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:به روزرسانی(۴۷۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:الگوهای ناوبری(۳۱۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر