فهرست صفحه‌های تغییرمسیر

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. CMB ←‏ تابش زمینه کیهانی
 2. آلبدو ←‏ بازتاب نسبی
 3. آنرومدا ←‏ صورت فلکی آندرومدا
 4. آپولو ←‏ پروژه آپولو
 5. آیزاک نیوتون ←‏ نیوتن
 6. ابر نواختر ←‏ ابرنواختر
 7. ابرغول ←‏ غول سرخ
 8. ابزار رصدی ←‏ ابزارهای رصدی
 9. اجرام سماوی ←‏ اجرام آسمانی
 10. اجرام مسیه ←‏ فهرست مسیه
 11. اخترشناسی ←‏ نجوم
 12. اختروش ←‏ کوازار
 13. ارابه ران ←‏ صورت فلکی ارابه‌ران
 14. ارنب ←‏ صورت فلکی خرگوش
 15. اسب بالدار ←‏ صورت فلکی فرس اعظم
 16. اسب کوپک ←‏ صورت فلکی اسب کوچک
 17. استوای سماوی ←‏ استوای آسمان
 18. اسد ←‏ صورت فلکی اسد
 19. اسد اصغر ←‏ صورت فلکی شیر کوچک
 20. اسکچ ←‏ طراحی نجومی
 21. اشعه ایکس ←‏ پرتو ایکس
 22. اعلام ←‏ رقابت صوفی
 23. افسر شمالی ←‏ صورت فلکی اکلیل شمالی
 24. اقمار ←‏ قمر
 25. انبساط هابل ←‏ انبساط عالم
 26. انتقال به سرخ ←‏ قرمزگرایی
 27. انتقال هوهمان ←‏ مانورهای مداری
 28. اندازه حرکت خطی ←‏ تکانه خطی
 29. اندازه حرکت زاویه ای ←‏ تکانه زاویه ای
 30. انفجارهای اشعه گاما ←‏ انفجار پرتو گاما
 31. اهله ←‏ اهله ماه
 32. اوج ←‏ اوج و حضیض
 33. اژدها ←‏ صورت فلکی اژدها
 34. اکلیل شمالی ←‏ صورت فلکی اکلیل شمالی
 35. ایزاک نیوتن ←‏ نیوتن
 36. اینشتین ←‏ آلبرت اینشتین
 37. بارش شهابی ←‏ شهاب
 38. برساوش ←‏ صورت فلکی برساوش
 39. بره ←‏ صورت فلکی حمل
 40. برون مرکزی ←‏ خروج از مرکز
 41. بز دریایی ←‏ صورت فلکی جدی
 42. بزغاله ←‏ صورت فلکی جدی
 43. بزمجه ←‏ صورت فلکی سوسمار
 44. بسامد ←‏ فرکانس
 45. بعد ←‏ بعد و میل
 46. بیضوی ←‏ بیضی
 47. بیگ بنگ ←‏ انفجار بزرگ
 48. تابش زمینه ریزموج کیهانی ←‏ تابش زمینه کیهانی
 49. تاج خورشید ←‏ خورشید
 50. تاج شمالی ←‏ صورت فلکی اکلیل شمالی

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)