فهرست مسیه

از ویکی نجوم
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرستی از ۱۱۰ جرم غیر ستاره ای (سحابی، خوشه ستاره ای و کهکشان ) که شارل مسیه به کمک دستیارش پیر مشن آنرا گردآوری کرده است.

اجرام مسیه

مِسیهکه با هدف کشف دنباله دارها در رصدخانه مارین رصد می‌کرد در تاریخ ۲۸ آگوست ۱۷۵۸ بطور کاملا اتفاقی متوجه جرمی در آسمان شد که تصور کرد یک دنباله دار است؛ اما این جرم مه آلود اصلا حرکت نداشت. این جرم سحابی خرچنگ در نزدیکی ستاره زتا-ثور بود که به عنوان اولین جرم مِسیهبا عنوان M1، با قدر مجموع ۸ ثبت شد.

مِسیهبرای این‌که چنین اجرام غیر ستاره ای را با دنباله‌دارها اشتباه نگیرد شروع به یافتن و فهرست کردن اجرام غیر ستاره ای کرد. مِسیهدر سال ۱۷۶۵ فهرستی از ۴۱ جرم غیر ستاره ای را منتشر کرد که از این تعداد ۱۷ یا ۱۸ عدد از آنها را خودش کشف کرده بود و بقیه را ستارهشناسانی دیگر کشف کرده بودند. در مارس ۱۷۶۵ دو سحابی M42 و M43 در جبار، خوشه کندوی عسل M44 در سرطان و خوشه پروین M45 در صورت فلکی گاو، با ثبت در مِسیهبه عنوان جرم غیر ستاره ای، تعداد اجرام غیر ستاره ای را به عدد ۴۵ رساندند. در ۱۷۷۴ این فهرست با تائید آکادمی علوم پاریس منتشر شد. تا سال ۱۷۸۳ مِسیهبا همکاری پیر مشن فرانسوی و همراهانش بارناباس اوریانی ایتالیایی و نیکلاوس لاسیا ۵۵ جرم غیر ستاره ای دیگر را ثبت کردند. صدمین جرم فهرست مِسیهیک ماه پیش از آنکه ویلیام هرشل سیاره اورانوس را کشف کند، ثبت شد. پیر مشین همکار مِسیهدر طول سال های ۱۷۸۳ تا ۱۷۸۴، سه جرم دیگر را به فهرست مِسیهاضافه کرد. در حدود ۱۴۰ سال بعد ستارهشناس فرانسوی فلاماریون یک کپی از کاتالوگ ۱۰۳ جرم غیر ستاره ای مِسیهرا بدست آورد و با رصد ۱۰۴ M (کهکشان کلاه مکزیکی) در سنبله، تعداد اجرام مِسیهرا به عدد ۱۰۴ رساند. در ۱۹۴۷ هلن سایرهوگ ستارهشناس کانادایی M105 ،M106 و M107 را رصد کرد. این اجرام را پیش از آن پیر مشن رصد کرده بود اما برای او غیرستاره ای بودن این اجرام نامعلوم بود، برای همین آن ها را در فهرست مِسیهثبت نکرده بود. و اما M108 و M109 را چند سال بعد گینگریچ استاد تاریخ نجوم دانشگاه هاروارد رصد کرد و آخرین جرم فهرست مِسیهرا هم کنت جونز در ۱۹۶۶ به فهرست اضافه کرد که این جرم M110، قمر کوچکتر کهکشان آندرومدا ( M31 ) است.

رصد اجرام مِسیه[ویرایش]

رصد اجرام مِسیهیکی از علاقه‌مندی‌های منجم آماتور در سراسر دنیا می‌باشد، به طوریکه همه ساله مسابقه ای تحت عنوان ماراتن مسیه در کشورهای مختلف از جمله ایران برگزار می‌گردد. رصد بسیاری از اجرام مِسیهنیاز به ابزار‌های پیشرفته نجومی ندارد، صرفا نیاز به کمی تجربه در شناسایی این اجرام و آشنایی با رصد آسمان کافی است.

داشتن برگه مشخصات اجرام مِسیهبرای رصد آنها می‌تواند بسیار مفید و کارآمد باشد:

برگه مشخصات اجرام مسیه:

دانلود Messier Data Sheet

فهرست مسیه، مرتب شده بر اساس اسامی اجرام:

دانلود Messier-List (by Messier)

فهرست مسیه، مرتب شده بر اساس ترتیب رصد:

دانلود Messier-List (by Marathon)

اجرام مِسیه[ویرایش]

رنگ زرد: خوشه ستاره ای

رنگ قرمز: سحابی

رنگ سبز: کهکشان

رنگ سفید: دیگر اجرام

عدد مسیه عدد NGC نام مشهور تصویر نوع جرم فاصله (kly) صورت فلکی قدر ظاهری
M1 NGC 1952 سحابی خرچنگ 60px سحابی بازمانده از ابرنواختر 6.3 گاو 9.0
M2 NGC 7089   60px خوشه ستاره ای کروی 36 دلو 7.5
M3 NGC 5272   60px خوشه ستاره ای کروی 31 سگان شکاری 7.0
M4 NGC 6121   60px خوشه ستاره ای کروی 7 کژدم 7.5
مِسیه۵ NGC 5904   60px خوشه ستاره ای کروی 23 مار 7.0
خوشه پروانه NGC 6405 خوشه پروانه 60px خوشه ستاره ای باز 2 کژدم 4.5
M7 NGC 6475 خوشهٔ بطلمیوس 60px خوشه ستاره ای باز 1 کژدم 3.5
سحابی مرداب NGC 6523 سحابی مرداب 60px خوشه ستاره ای همراه با سحابی 6.5 کمان 5.0
M9 NGC 6333   60px خوشه ستاره ای کروی 26 مارافسای 9.0
M10 NGC 6254   60px خوشه ستاره ای کروی 13 مارافسای 7.5
خوشه اردک وحشی NGC 6705 خوشه اردک وحشی 60px خوشه ستاره ای باز 6 سپر 7.0
M12 NGC 6218   60px خوشه ستاره ای کروی 18 مارافسای 8.0
M13 NGC 6205 بزرگترین خوشه ستاره ای کروی در هرکول 60px خوشه ستاره ای کروی 22 هرکول 5.8
M14 NGC 6402   60px خوشه ستاره ای کروی 27 مارافسای 9.5
M15 NGC 7078 خوشه پگاسوس 60px خوشه ستاره ای کروی 33 صورت فلکی برساووش 7.5
M16 NGC 6611 سحابی عقاب 30px Cluster with H II region 7 مار 6.5
M17 NGC 6618 سحابی اومگا 60px Cluster with H II region 5 کمان 7.0
M18 NGC 6613   60px خوشه ستاره ای باز 6 کمان 8.0
M19 NGC 6273   60px خوشه ستاره ای کروی 27 مارافسای 8.5
M20 NGC 6514 سحابی سه‌تکه 60px Cluster with H II region 2.2 کمان 5.0
M21 NGC 6531   60px خوشه ستاره ای باز 3 کمان 7.0
M22 NGC 6656 خوشه کمان 60px خوشه ستاره ای کروی 10 کمان 6.5
M23 NGC 6494   60px خوشه ستاره ای باز 4.5 کمان 6.0
M24 NGC 6603 ابر ستاره ای کمان 60px کهکشان راه شیری ابر ستاره ای 10 کمان 11.5
M25 IC 4725   60px خوشه ستاره ای باز 2 کمان 4.9
M26 NGC 6694   Messier object 026.jpg خوشه ستاره ای باز 5 سپر 9.5
M27 NGC 6853 سحابی دمبل 60px سحابی حلقویِ سیاره‌ای 1.25 ثعلب 7.5
M28 NGC 6626   60px خوشه ستاره ای کروی 18 کمان 8.5
M29 NGC 6913   60px خوشه ستاره ای باز 7.2 ماکیان 9.0
M30 NGC 7099   60px خوشه ستاره ای کروی 25 بزغاله 8.5
M31 NGC 224 کهکشان آندرومدا 60px کهکشان مارپیچی 2500 زن برزنجیر 3.5
M32 NGC 221   M32.jpg کهکشان بیضوی کوتوله 2900 Andromeda 10.0
M33 NGC 598 کهکشان سه‌سو 60px کهکشان مارپیچی نوع Sb 2590 سه‌سو 7.0
M34 NGC 1039   60px خوشه ستاره ای باز 1.4 صورت فلکی برساووش 6.0
M35 NGC 2168   خوشه ستاره ای باز 2.8 دوپیکر 5.5
M36 NGC 1960   60px خوشه ستاره ای باز 4.1 اوریگا 6.5
M37 NGC 2099   60px خوشه ستاره ای باز 4.6 اوریگا 6.0
M38 NGC 1912   60px خوشه ستاره ای باز 4.2 اوریگا 7.0
M39 NGC 7092   60px خوشه ستاره ای باز 0.3 ماکیان 5.5
M40   وینکه ۴ 60px ستاره دوتایی WNC4 0.51 خرس بزرگ 9.0
M41 NGC 2287   خوشه ستاره ای باز 2.4 سگ بزرگ 5.0
M42 NGC 1976 سحابی جبار 60px H II region 1.6 شکارچی 5.0
M43 NGC 1982 سحابی دی ماریان 60px H II region
(part of Orion Nebula)
1.6 شکارچی 7.0
M44 NGC 2632 خوشه کندو 60px Open cluster 0.5 خرچنگ 4.0
M45   خوشه پروین خوشه ستاره ای باز 0.4 گاو 1.4
M46 NGC 2437   60px خوشه ستاره ای باز 5.4 تلمبه 6.5
M47 NGC 2422   60px خوشه ستاره ای باز 1.6 نفر یا کشتی‌دم (پوپیس) 4.5
M48 NGC 2548   60px خوشه ستاره ای باز 1.5 مار باریک 5.5
M49 NGC 4472   60px کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 10.0
M50 NGC 2323   60px خوشه ستاره ای باز 3 تک‌شاخ 7.0
M51 NGC 5195 کهکشان گرداب 60px کهکشان مارپیچی نوع Sc 37000 تازی‌ها 8.0
M52 NGC 7654   Open cluster 7 ذات الکرسی 8.0
M53 NGC 5024   60px خوشه ستاره ای کروی 56 گیسو 8.5
M54 NGC 6715   60px خوشه ستاره ای کروی 83 کمان 8.5
M55 NGC 6809   60px خوشه ستاره ای کروی 17 کمان 7.0
M56 NGC 6779   60px خوشه ستاره ای کروی 32 شلیاق 9.5
M57 NGC 6720 سحابی حلقه 60px سحابی سیاره‌ای 2.3 شلیاق (چنگ رومی) 9.5
M58 NGC 4579   60px کهکشان مارپیچی نوع SBb 60000 Virgo 11.0
M59 NGC 4621   کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 11.5
M60 NGC 4649   60px کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 10.5
M61 NGC 4303   60px کهکشان مارپیچی 60000 دوشیزه 10.5
M62 NGC 6266   60px خوشه ستاره ای کروی 22 مارافسای 8.0
M63 NGC 5055 کهکشان گل آفتابگردان 60px کهکشان مارپیچی نوع Sb 37000 سگان شکاری 8.5
M64 NGC 4826 کهکشان چشم سیاه 60px کهکشان مارپیچی نوع Sb 12000 گیسو 9.0
M65 NGC 3623   60px کهکشان مارپیچی نوع SBb 35000 شیر 10.5
M66 NGC 3627   60px کهکشان مارپیچی نوع SBb 35000 شیر 10.0
M67 NGC 2682   60px خوشه ستاره ای باز 2.25 خرچنگ 7.5
M68 NGC 4590   60px خوشه ستاره ای کروی 32 Hydra 9.0
M69 NGC 6637   60px خوشه ستاره ای کروی 25 کمان 9.0
M70 NGC 6681   60px خوشه ستاره ای کروی 28 کمان 9.0
M71 NGC 6838   60px خوشه سحابی کروی 12 تیر 8.5
M72 NGC 6981   60px خوشه ستاره ای کروی 53 دلو 10.0
M73 NGC 6994   60px خوشه ستاره ای باز دلو 9.0
M74 NGC 628   کهکشان مارپیچی 35000 حوت 10.5
M75 NGC 6864   60px خوشه ستاره ای کروی 58 کمان 9.5
M76 NGC 650, NGC 651 سحابی دمبل کوچک 60px سحابی سیاره‌ای 3.4

صورت فلکی برساووش

12.0
M77 NGC 1068   کهکشان مارپیچی 60000 نهنگ 10.5
M78 NGC 2068   سحابی نشری 1.6 شکارچی 8.0
M79 NGC 1904   60px خوشه ستاره ای کروی 40 صورت فلکی خرگوش 8.5
M80 NGC 6093   60px خشوه ستاره ای کروی 27 کژدم 8.5
M81 NGC 3031 کهکشان بوده 60px کهکشان مارپیچی 11000 خرس بزرگ 8.5
M82 NGC 3034 کهکشان سیگار 60px کهکشان بی‌نظم 11000 خرس بزرگ 9.5
M83 NGC 5236 کهکشان فرفرهٔ جنوبی 60px کهکشان مارپیچی نوع SC 10000 مار باریک 8.5
M84 NGC 4374   کهکشان عدسی 60000 دوشیزه 11.0
M85 NGC 4382   60px کهکشان عدسی 60000 گیسو 10.5
M86 NGC 4406   60px کهکشان عدسی 60000 دوشیزه 11.0
M87 NGC 4486   60px کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 11.0
M88 NGC 4501   60px کهکشان مارپیچی 60000 گیسو 11.0
M89 NGC 4552   کهکشان بیضوی 60000 دوشیزه 11.5
M90 NGC 4569   60px کهکشان مارپیچی 60000 Virgo 11.0
M91 NGC 4548   کهکشان مارپیچی میله‌ای (نوع SBb) 60000 گیسو 11.5
M92 NGC 6341   60px خوشه ستاره ای کروی 26 هر کول 7.5
M93 NGC 2447   60px خوشه ستاره ای باز 4.5 تفر 6.5
M94 NGC 4736 کهکشان مارپیچی 14500 سگان شکاری 9.5
M95 NGC 3351   60px کهکشان مارپیچی 38000 Leo 11.0
M96 NGC 3368   60px کهکشان مارپیچی 38000 Leo 10.5
M97 NGC 3587 سحابی جغد 60px سحابی سیاره‌نما 2.6 خرس بزرگ 12.0
M98 NGC 4192   60px کهکشان مارپیچی 60000 گیسو 11.0
M99 NGC 4254 کهکشان فرفرهٔ کما کهکشان مارپیچی 60000 گیسو 10.5
M100 NGC 4321   60px کهکشان مارپیچی 60000 گیسو 10.5
M101 NGC 5457 کهکشان فرفره 60px کهکشان مارپیچی 24000 خرس بزرگ 8.5
M102 (Actual identification unknown)          
M103 NGC 581   60px خوشه ستاره ای باز 8 ذات‌الکرسی 7.0
M104 NGC 4594 کهکشان کلاه مکزیکی 60px کهکشان مارپیچی 50000 Virgo 9.5
M105 NGC 3379   Elliptical galaxy 38000 شیر 11.0
M106 NGC 4258   کهکشان مارپیچی 25000 سگان شکاری 9.5
M107 NGC 6171   60px خوشه ستارهٔ کروی 20 Ophiuchus 10.0
M108 NGC 3556   60px کهکشان مارپیچی 45000 خرس بزرگ 11.0
M109 NGC 3992   60px کهکشان مارپیچی میله‌ای 55000 خرس بزرگ 11.0
M110 NGC 205   Dwarf elliptical galaxy 2200 زن برزنجیر 10.0

منابع[ویرایش]

ویکی پدیا فارسی ویکی پدیا انگلیسی