قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. مایکل کالینز‎‏ (‏۳ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۵)
 2. نیل آرمسترانگ‎‏ (‏۴ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۳۷)
 3. نوترون‎‏ (‏۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۹)
 4. هابل‎‏ (‏۱۱ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۳)
 5. اوج و حضیض‎‏ (‏۱۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۶)
 6. قلب العقرب‎‏ (‏۱۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۶)
 7. نجوم رصدی‎‏ (‏۲۲ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۸)
 8. دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF)‎‏ (‏۲۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۸)
 9. تعیین فاز ماه و سیارات داخلی‎‏ (‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۳)
 10. آنومالی واقعی‎‏ (‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۵۲)
 11. سازمان فضایی روسیه‎‏ (‏۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۱۵)
 12. M25‎‏ (‏۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۶)
 13. پوش همرفتی‎‏ (‏۱۳ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۶)
 14. سازمان فضایی ایتالیا‎‏ (‏۱۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۷)
 15. بارش شلیاقی‎‏ (‏۲۲ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۰۰)
 16. M61‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۸)
 17. M64‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۳)
 18. M66‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۷)
 19. M65‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۸)
 20. M67‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۹)
 21. M70‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۰)
 22. M71‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۱۷)
 23. طیف گسیلشی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۴۷)
 24. اپتیک تطابقی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۰)
 25. سیارات خاکی‎‏ (‏۲۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۱)
 26. M58‎‏ (‏۲۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۵)
 27. M75‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۰۶)
 28. M77‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۴)
 29. M78‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۳)
 30. M79‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۴۸)
 31. M80‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۴۹)
 32. M84‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۵۱)
 33. M85‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۵۲)
 34. M86‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۸)
 35. M87‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۶)
 36. M88‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۷)
 37. M89‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۰۸)
 38. M91‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۳)
 39. M93‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۹)
 40. M96‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۶)
 41. M99‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۷)
 42. M98‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۸)
 43. M106‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۵۸)
 44. M107‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۱)
 45. M109‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰)
 46. ارتفاع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۳)
 47. تربیع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۵)
 48. روز متوسط خورشیدی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۸)
 49. اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی‎‏ (‏۱ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۴)
 50. ادوین هابل‎‏ (‏۱ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۴)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)