قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. مایکل کالینز‎‏ (‏۳ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۰۵)
 2. نیل آرمسترانگ‎‏ (‏۴ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۷)
 3. نوترون‎‏ (‏۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۵۹)
 4. هابل‎‏ (‏۱۱ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۳)
 5. اوج و حضیض‎‏ (‏۱۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۶)
 6. قلب العقرب‎‏ (‏۱۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۶)
 7. نجوم رصدی‎‏ (‏۲۲ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۸)
 8. دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF)‎‏ (‏۲۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۸)
 9. تعیین فاز ماه و سیارات داخلی‎‏ (‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۳)
 10. آنومالی واقعی‎‏ (‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۲۲)
 11. سازمان فضایی روسیه‎‏ (‏۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۴۵)
 12. M25‎‏ (‏۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۰۶)
 13. پوش همرفتی‎‏ (‏۱۳ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۶)
 14. سازمان فضایی ایتالیا‎‏ (‏۱۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۰۷)
 15. بارش شلیاقی‎‏ (‏۲۲ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۳۰)
 16. M61‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۸)
 17. M64‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۳)
 18. M66‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۷)
 19. M65‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 20. M67‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 21. M70‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۰)
 22. M71‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۷)
 23. طیف گسیلشی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۱۷)
 24. اپتیک تطابقی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۰)
 25. سیارات خاکی‎‏ (‏۲۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۱)
 26. M58‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۵)
 27. M75‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۳۶)
 28. M77‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۵۴)
 29. M78‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۳)
 30. M79‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۸)
 31. M80‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۹)
 32. M84‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۱)
 33. M85‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۲)
 34. M86‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۸)
 35. M87‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۶)
 36. M88‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۷)
 37. M89‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۸)
 38. M91‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۳)
 39. M93‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۹)
 40. M96‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۶)
 41. M99‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۷)
 42. M98‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 43. M106‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۸)
 44. M107‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۱)
 45. M109‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۰)
 46. ارتفاع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۳)
 47. تربیع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۵)
 48. روز متوسط خورشیدی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۸)
 49. واحد نجومی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۴)
 50. اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۴)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)