قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. مایکل کالینز‎‏ (‏۳ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۰۵)
 2. نیل آرمسترانگ‎‏ (‏۴ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۷)
 3. نوترون‎‏ (‏۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۵۹)
 4. هابل‎‏ (‏۱۱ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۳)
 5. اوج و حضیض‎‏ (‏۱۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۶)
 6. قلب العقرب‎‏ (‏۱۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۶)
 7. نجوم رصدی‎‏ (‏۲۲ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۸)
 8. دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF)‎‏ (‏۲۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۸)
 9. تعیین فاز ماه و سیارات داخلی‎‏ (‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۳)
 10. آنومالی واقعی‎‏ (‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۲۲)
 11. سازمان فضایی روسیه‎‏ (‏۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۴۵)
 12. M25‎‏ (‏۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۰۶)
 13. پوش همرفتی‎‏ (‏۱۳ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۳۶)
 14. سازمان فضایی ایتالیا‎‏ (‏۱۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۰۷)
 15. بارش شلیاقی‎‏ (‏۲۲ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۰)
 16. M61‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 17. M64‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۳)
 18. M66‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۷)
 19. M65‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۸)
 20. M67‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۹)
 21. M70‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۰)
 22. M71‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۷)
 23. طیف گسیلشی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۱۷)
 24. اپتیک تطابقی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۰)
 25. سیارات خاکی‎‏ (‏۲۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۱)
 26. M58‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۴۵)
 27. M75‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۶)
 28. M77‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۴)
 29. M78‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۳)
 30. M79‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۸)
 31. M80‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۹)
 32. M84‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۱)
 33. M85‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۲)
 34. M86‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۸)
 35. M87‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۶)
 36. M88‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۷)
 37. M89‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۸)
 38. M91‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۳)
 39. M93‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۹)
 40. M96‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۶)
 41. M99‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۷)
 42. M98‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 43. M106‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۸)
 44. M107‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۱)
 45. M109‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۰)
 46. ارتفاع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۳)
 47. تربیع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۵)
 48. روز متوسط خورشیدی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۸)
 49. واحد نجومی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۴)
 50. اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۳۴)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)