قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۲۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۲۵۰.

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. مایکل کالینز‎‏ (‏۳ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۰۵)
 2. نیل آرمسترانگ‎‏ (‏۴ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۷)
 3. نوترون‎‏ (‏۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۵۹)
 4. هابل‎‏ (‏۱۱ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۳)
 5. اوج و حضیض‎‏ (‏۱۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۶)
 6. قلب العقرب‎‏ (‏۱۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۶)
 7. نجوم رصدی‎‏ (‏۲۲ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۸)
 8. دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF)‎‏ (‏۲۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۸)
 9. تعیین فاز ماه و سیارات داخلی‎‏ (‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۳)
 10. آنومالی واقعی‎‏ (‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۲۲)
 11. سازمان فضایی روسیه‎‏ (‏۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۴۵)
 12. M25‎‏ (‏۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۰۶)
 13. پوش همرفتی‎‏ (‏۱۳ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۶)
 14. سازمان فضایی ایتالیا‎‏ (‏۱۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۰۷)
 15. بارش شلیاقی‎‏ (‏۲۲ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۳۰)
 16. M61‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۸)
 17. M64‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۳)
 18. M66‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۷)
 19. M65‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 20. M67‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 21. M70‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۰)
 22. M71‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۷)
 23. طیف گسیلشی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۱۷)
 24. اپتیک تطابقی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۰)
 25. سیارات خاکی‎‏ (‏۲۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۱)
 26. M58‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۵)
 27. M75‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۳۶)
 28. M77‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۵۴)
 29. M78‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۳)
 30. M79‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۸)
 31. M80‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۹)
 32. M84‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۱)
 33. M85‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۲)
 34. M86‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۸)
 35. M87‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۶)
 36. M88‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۷)
 37. M89‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۸)
 38. M91‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۳)
 39. M93‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۹)
 40. M96‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۶)
 41. M99‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۷)
 42. M98‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 43. M106‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۸)
 44. M107‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۱)
 45. M109‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۰)
 46. ارتفاع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۳)
 47. تربیع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۵)
 48. روز متوسط خورشیدی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۸)
 49. واحد نجومی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۴)
 50. اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۴)
 51. ادوین هابل‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۴)
 52. رصدگاه‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۶)
 53. ورنر فون براون‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۸)
 54. آپولو ۱۱‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۹)
 55. بارش جباری‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۹)
 56. دوره زمین مرکزی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۰۶)
 57. دورۀ کیهانی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۰۶)
 58. ساترن5‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۱۴)
 59. مقارنه خارجی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۱۲)
 60. پروژه جمینای‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۴)
 61. زیج‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۱۸)
 62. ستاره متغیر‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۲۱)
 63. پوزیترون‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۳۰)
 64. لنز واید‎‏ (‏۹ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۲۵)
 65. دیافراگم‎‏ (‏۹ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۱۰)
 66. فوکوس‎‏ (‏۹ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۱۲)
 67. M60‎‏ (‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۱)
 68. انرژی جنبشی‎‏ (‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۵)
 69. باریون‎‏ (‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۱)
 70. سرعت زاویه ای‎‏ (‏۶ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۱۲)
 71. طول‎‏ (‏۷ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۳)
 72. انرژی جنبشی انتقالی‎‏ (‏۷ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۲۲)
 73. عکاسی نجومی به روش مستقیم‎‏ (‏۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۱۰)
 74. عدسی‎‏ (‏۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۵۷)
 75. طیف اتمی‎‏ (‏۹ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۰)
 76. عکاسی عمق آسمان‎‏ (‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۰)
 77. M94‎‏ (‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۰۰)
 78. میدان الکترومغناطیسی‎‏ (‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۱۳)
 79. کمیت‎‏ (‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۰۱)
 80. انقباض هلم هولتسی‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۶)
 81. لنز زوم‎‏ (‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۶)
 82. بهرام مبشر‎‏ (‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۲۸)
 83. آذرگوی‎‏ (‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۵)
 84. M74‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۳)
 85. آزمایش آماندا‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۴)
 86. آلبرت اینشتین‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۴)
 87. اجرام آسمانی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۶)
 88. بارش آلفا تک شاخ‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 89. بارش آلفا جدی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 90. بارش اتا دلوی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 91. بارش ارابه رانی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 92. بارش اسدی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹)
 93. بارش بتا ثوری‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹)
 94. بارش برساوشی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹)
 95. بارش جوزایی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹)
 96. بیضی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹)
 97. تابش جسم سیاه‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹)
 98. حلقه کرپ‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹)
 99. خواجه نصیرطوسی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹)
 100. دبران‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۰)
 101. دریای بحرانها‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۰)
 102. دستگاه مختصات دکارتی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۰)
 103. سالی راید‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۰)
 104. سیاره ی X‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۱)
 105. صورت فلکی کلاغ‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۴)
 106. فضانورد‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۵)
 107. قدر‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۶)
 108. مثلث کروی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۷)
 109. مدار خورشید آهنگ‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۷)
 110. منکب العنان‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۸)
 111. هذلولی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۹)
 112. همسان‌گردی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۹)
 113. همگنی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۹)
 114. پرتوهای کیهانی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۹)
 115. گرما‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۱)
 116. کاسینی‎‏ (‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۵)
 117. جمینای4‎‏ (‏۳ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۳۴)
 118. تیله آبی‎‏ (‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۷)
 119. کنستانتین ادواردویچ تسیولکوفسکی‎‏ (‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۵۰)
 120. لنز نرمال‎‏ (‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۸)
 121. نوردهی‎‏ (‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۹)
 122. بوزجانی‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۴)
 123. جیمز آ.وان آلن‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۱)
 124. رصدگر‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۴)
 125. سحابی رتیل‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۶)
 126. فیثاغورث‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۸)
 127. مایکل فارادی‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۹)
 128. نصف‌النهار مبدأ‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۰)
 129. هانس کریستین اورستد‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۸)
 130. هاینریش هرتز‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۸)
 131. هنری کاوندیش‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۸)
 132. والری کوباسوف‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۹)
 133. M73‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۷)
 134. ارنست رادرفورد‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۰)
 135. باز آلدرین‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۲۲)
 136. خروج از مرکز‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۱۷)
 137. فیروز نادری‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۲)
 138. متان‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۶)
 139. مشتق‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۰)
 140. مقطع مخروطی‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۱)
 141. نقاط لاگرانژی‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۹)
 142. هندسه‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۸)
 143. کربن‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۸)
 144. گاز‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۱)
 145. یخ‎‏ (‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۸)
 146. کمک جاذبه ای‎‏ (‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۹)
 147. مدار ماه‎‏ (‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۷)
 148. کمربند کوییپر‎‏ (‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۱۵)
 149. پروژه وایکینگ‎‏ (‏۷ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۰)
 150. فیلتر دیفیوزر‎‏ (‏۸ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۲)
 151. لنز های بازتابی‎‏ (‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۴)
 152. معادله تعدیل زمان‎‏ (‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۴)
 153. اسپوتنیک 1‎‏ (‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۰)
 154. مدار کلارک‎‏ (‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۲)
 155. شاتل اندور‎‏ (‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۱۱)
 156. وستوک 3‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۶)
 157. وستوک 4‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 158. وستوک 5‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۵)
 159. وستوک 6‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۰)
 160. گرمان تیتوف‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۰)
 161. وستوک 2‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۱)
 162. وستوک 1‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۹)
 163. والنتینا ترشکوا‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۳)
 164. سایوز‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۴)
 165. اکسپلورر 1‎‏ (‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۳۳)
 166. سرگئی کارالیوف‎‏ (‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۷)
 167. لنز چشم ماهی‎‏ (‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۱)
 168. پروژه رنجر‎‏ (‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۵)
 169. کالیستو‎‏ (‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۵۴)
 170. شاتل دیسکاوری‎‏ (‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۲۲)
 171. آپولو 1‎‏ (‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۱۳)
 172. آپولو ۱۷‎‏ (‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۶)
 173. رصدگاه های استان تهران‎‏ (‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۳۴)
 174. مرکز نجوم آوا استار‎‏ (‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۴۳)
 175. شاتل‎‏ (‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۵۷)
 176. سیارات گازی‎‏ (‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۲۱)
 177. مقارنه‎‏ (‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۲۰)
 178. مقابله‎‏ (‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۲۹)
 179. سال اعتدالی متوسط‎‏ (‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۵۱)
 180. سال اعتدالی متغیر‎‏ (‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۵۲)
 181. سال اعتدالی‎‏ (‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۵۲)
 182. M110‎‏ (‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۴۲)
 183. سازمان فضایی ایران‎‏ (‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۵۰)
 184. لنز های سری EF-S‎‏ (‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۲)
 185. انریکو فرمی‎‏ (‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۲۴)
 186. نور دایره البروجی‎‏ (‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۳۵)
 187. خاموشی رادیویی‎‏ (‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۳۸)
 188. انسلادوس‎‏ (‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۲۸)
 189. هیدروژن‎‏ (‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۳۱)
 190. نیتروژن‎‏ (‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۳۲)
 191. هلیوم‎‏ (‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۴۱)
 192. ایستگاه فضایی بین‌المللی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۱)
 193. شاتل آتلانتیس‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۲)
 194. شاتل کلمبیا‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۲)
 195. فضاپیما‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۲)
 196. ناسا‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۲)
 197. رد مخروطی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۰۵)
 198. جسم فرانپتونی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۱۱)
 199. صورت فلکی فرس اعظم‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۲۶)
 200. ابزارهای رصدی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۲۲)
 201. اورانیوم‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۲۵)
 202. بارش آندرومدایی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۲۶)
 203. رصدخانه مراغه‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۲۹)
 204. محمد بن موسی خوارزمی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۳۶)
 205. M44‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۳۱)
 206. ابوالقاسم غفاری‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۳۵)
 207. اسپوتنیک 2‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۳۷)
 208. انقلاب زمستانی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۴۲)
 209. تعادل هیدرواستاتیک‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۴۷)
 210. زمان خورشیدی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۰)
 211. سیاره کوتوله‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۰)
 212. نیوتن‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۳)
 213. ابوریحان بیرونی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۴)
 214. نصف النهار‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۱۶)
 215. دی اکسید کربن‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۴۷)
 216. اریس‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۴۸)
 217. موج‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۰۲)
 218. ماهواره‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۴۱)
 219. لاپلاس‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۴۳)
 220. خاصیت پخی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۴۴)
 221. المجسطی‎‏ (‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۰۹)
 222. M76‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۰۸)
 223. M45‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۵)
 224. M72‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۵)
 225. ابر مولکولی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۶)
 226. اسا‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۹)
 227. امواج رادیویی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۴)
 228. امواج مرئی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۴)
 229. انرژی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۵)
 230. تابش الکترومغناطیسی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۸)
 231. تکانه خطی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۹)
 232. درجه کلوین‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۳۳)
 233. رادیواکتیو‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۳۴)
 234. سوبراهمانیان چاندراسکار‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۴۱)
 235. شارل مسیه‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۴۳)
 236. شتاب‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۴۵)
 237. فرکانس‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۰۲)
 238. فضا‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۰۲)
 239. فیلتر اصلاح کننده‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۰۴)
 240. لپتون‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۰۷)
 241. میدان الکتریکی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۰۸)
 242. وویجر‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۳)
 243. پرتو ایکس‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۴)
 244. پرتو گاما‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۷)
 245. کوتوله سرخ‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۲۰)
 246. تلسکوپ فضایی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۰۸)
 247. دیموس‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۰۹)
 248. پرتو فروسرخ‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۱۵)
 249. پرتو فرابنفش‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۱۶)
 250. جیمز کلارک ماکسول‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۲۰)

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)