قدیمی‌ترین صفحات

پرش به: ناوبری، جستجو

نمایش در پائین تا ۲۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۲۵۰.

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. مایکل کالینز‎‏ (‏۳ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۰۵)
 2. نیل آرمسترانگ‎‏ (‏۴ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۷)
 3. نوترون‎‏ (‏۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۵۹)
 4. هابل‎‏ (‏۱۱ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۰۳)
 5. اوج و حضیض‎‏ (‏۱۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۶)
 6. قلب العقرب‎‏ (‏۱۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۶)
 7. نجوم رصدی‎‏ (‏۲۲ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۸)
 8. دستگاه مختصات لخت زمین مرکز – استوایی (ECEF)‎‏ (‏۲۶ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۸)
 9. تعیین فاز ماه و سیارات داخلی‎‏ (‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۳)
 10. آنومالی واقعی‎‏ (‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۲۲)
 11. سازمان فضایی روسیه‎‏ (‏۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۴۵)
 12. M25‎‏ (‏۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۰۶)
 13. پوش همرفتی‎‏ (‏۱۳ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۳۶)
 14. سازمان فضایی ایتالیا‎‏ (‏۱۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۰۷)
 15. بارش شلیاقی‎‏ (‏۲۲ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۰)
 16. M61‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۸)
 17. M64‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۳)
 18. M66‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۷)
 19. M65‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۸)
 20. M67‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۹)
 21. M70‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۰)
 22. M71‎‏ (‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۷)
 23. طیف گسیلشی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۱۷)
 24. اپتیک تطابقی‎‏ (‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۰)
 25. سیارات خاکی‎‏ (‏۲۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۱)
 26. M58‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۴۵)
 27. M75‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۶)
 28. M77‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۴)
 29. M78‎‏ (‏۲۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۳)
 30. M79‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۸)
 31. M80‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۱۹)
 32. M84‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۱)
 33. M85‎‏ (‏۲۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۲)
 34. M86‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۸)
 35. M87‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۶)
 36. M88‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۷)
 37. M89‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۸)
 38. M91‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۳)
 39. M93‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۹)
 40. M96‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۶)
 41. M99‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۷)
 42. M98‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 43. M106‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۸)
 44. M107‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۱)
 45. M109‎‏ (‏۳۰ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۰)
 46. ارتفاع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۳)
 47. تربیع‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۵)
 48. روز متوسط خورشیدی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۸)
 49. واحد نجومی‎‏ (‏۳۱ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۴۴)
 50. اتحادیه بین‌المللی اخترشناسی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۳۴)
 51. ادوین هابل‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۳۴)
 52. رصدگاه‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۳۶)
 53. ورنر فون براون‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۳۸)
 54. آپولو ۱۱‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۳۹)
 55. بارش جباری‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۴۹)
 56. دوره زمین مرکزی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۰۶)
 57. دورۀ کیهانی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۰۶)
 58. ساترن5‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۱۴)
 59. مقارنه خارجی‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۱۲)
 60. پروژه جمینای‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۲۴)
 61. زیج‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۱۸)
 62. ستاره متغیر‎‏ (‏۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۲۱)
 63. پوزیترون‎‏ (‏۳ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۰)
 64. لنز واید‎‏ (‏۹ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۲۵)
 65. دیافراگم‎‏ (‏۹ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۱۰)
 66. فوکوس‎‏ (‏۹ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۱۲)
 67. M60‎‏ (‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۱)
 68. انرژی جنبشی‎‏ (‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۲۵)
 69. باریون‎‏ (‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۱)
 70. سرعت زاویه ای‎‏ (‏۶ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۱۲)
 71. طول‎‏ (‏۷ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۳)
 72. انرژی جنبشی انتقالی‎‏ (‏۷ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۲)
 73. عکاسی نجومی به روش مستقیم‎‏ (‏۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۳:۱۰)
 74. عدسی‎‏ (‏۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۷)
 75. طیف اتمی‎‏ (‏۹ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۱۰)
 76. عکاسی عمق آسمان‎‏ (‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۳۰)
 77. M94‎‏ (‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۲:۰۰)
 78. میدان الکترومغناطیسی‎‏ (‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۱۳)
 79. کمیت‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۰۱)
 80. انقباض هلم هولتسی‎‏ (‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۳۶)
 81. لنز زوم‎‏ (‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۶)
 82. بهرام مبشر‎‏ (‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۲۸)
 83. آذرگوی‎‏ (‏۲۶ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۵۵)
 84. M74‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۳)
 85. آزمایش آماندا‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۴)
 86. آلبرت اینشتین‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۴)
 87. اجرام آسمانی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۶)
 88. بارش آلفا تک شاخ‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 89. بارش آلفا جدی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 90. بارش اتا دلوی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 91. بارش ارابه رانی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 92. بارش اسدی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 93. بارش بتا ثوری‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 94. بارش برساوشی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 95. بارش جوزایی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 96. بیضی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 97. تابش جسم سیاه‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 98. حلقه کرپ‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 99. خواجه نصیرطوسی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۹)
 100. دبران‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۰)
 101. دریای بحرانها‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۰)
 102. دستگاه مختصات دکارتی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۰)
 103. سالی راید‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۰)
 104. سیاره ی X‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۱)
 105. صورت فلکی کلاغ‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۴)
 106. فضانورد‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۵)
 107. قدر‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۶)
 108. مثلث کروی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۷)
 109. مدار خورشید آهنگ‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۷)
 110. منکب العنان‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۸)
 111. هذلولی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۹)
 112. همسان‌گردی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۹)
 113. همگنی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۹)
 114. پرتوهای کیهانی‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۹)
 115. گرما‎‏ (‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۱)
 116. کاسینی‎‏ (‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۵)
 117. جمینای4‎‏ (‏۳ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۴)
 118. تیله آبی‎‏ (‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۷)
 119. کنستانتین ادواردویچ تسیولکوفسکی‎‏ (‏۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۵۰)
 120. لنز نرمال‎‏ (‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۱۸)
 121. نوردهی‎‏ (‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۹)
 122. بوزجانی‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۴)
 123. جیمز آ.وان آلن‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۱)
 124. رصدگر‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۴)
 125. سحابی رتیل‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۶)
 126. فیثاغورث‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۸)
 127. مایکل فارادی‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۲۹)
 128. نصف‌النهار مبدأ‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۰)
 129. هانس کریستین اورستد‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۸)
 130. هاینریش هرتز‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۸)
 131. هنری کاوندیش‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۸)
 132. والری کوباسوف‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۹)
 133. M73‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۷)
 134. ارنست رادرفورد‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۰)
 135. باز آلدرین‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۲)
 136. خروج از مرکز‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۷)
 137. فیروز نادری‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۲)
 138. متان‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۶)
 139. مشتق‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۰)
 140. مقطع مخروطی‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۱)
 141. نقاط لاگرانژی‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۹)
 142. هندسه‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۸)
 143. کربن‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۸)
 144. گاز‎‏ (‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۱)
 145. یخ‎‏ (‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۸)
 146. کمک جاذبه ای‎‏ (‏۱۸ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۹)
 147. مدار ماه‎‏ (‏۲۳ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۱۷)
 148. کمربند کوییپر‎‏ (‏۲۷ نوامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۱۵)
 149. پروژه وایکینگ‎‏ (‏۷ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۰)
 150. فیلتر دیفیوزر‎‏ (‏۸ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۴۲)
 151. لنز های بازتابی‎‏ (‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۴)
 152. معادله تعدیل زمان‎‏ (‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۴)
 153. اسپوتنیک 1‎‏ (‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۰)
 154. مدار کلارک‎‏ (‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۱۲)
 155. شاتل اندور‎‏ (‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۱۱)
 156. وستوک 3‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۶)
 157. وستوک 4‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۸)
 158. وستوک 5‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۵)
 159. وستوک 6‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۰)
 160. گرمان تیتوف‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۰)
 161. وستوک 2‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۱)
 162. وستوک 1‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۹)
 163. والنتینا ترشکوا‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۳)
 164. سایوز‎‏ (‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۴)
 165. اکسپلورر 1‎‏ (‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۳)
 166. سرگئی کارالیوف‎‏ (‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۰۷)
 167. لنز چشم ماهی‎‏ (‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۵۱)
 168. پروژه رنجر‎‏ (‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۱۵)
 169. کالیستو‎‏ (‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۵۴)
 170. شاتل دیسکاوری‎‏ (‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۲۲)
 171. آپولو 1‎‏ (‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۳)
 172. آپولو ۱۷‎‏ (‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۶)
 173. رصدگاه های استان تهران‎‏ (‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۳۴)
 174. مرکز نجوم آوا استار‎‏ (‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۴۳)
 175. شاتل‎‏ (‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۷)
 176. سیارات گازی‎‏ (‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۲۱)
 177. مقارنه‎‏ (‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۲:۲۰)
 178. مقابله‎‏ (‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۲:۲۹)
 179. سال اعتدالی متوسط‎‏ (‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۵۱)
 180. سال اعتدالی متغیر‎‏ (‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۵۲)
 181. سال اعتدالی‎‏ (‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۵۲)
 182. M110‎‏ (‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۴۲)
 183. سازمان فضایی ایران‎‏ (‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۵۰)
 184. لنز های سری EF-S‎‏ (‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۱:۱۲)
 185. انریکو فرمی‎‏ (‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۲۴)
 186. نور دایره البروجی‎‏ (‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۳۵)
 187. خاموشی رادیویی‎‏ (‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۳۸)
 188. انسلادوس‎‏ (‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۲۸)
 189. هیدروژن‎‏ (‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۳۱)
 190. نیتروژن‎‏ (‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۳۲)
 191. هلیوم‎‏ (‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۴۱)
 192. ایستگاه فضایی بین‌المللی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۱)
 193. شاتل آتلانتیس‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۲)
 194. شاتل کلمبیا‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۲)
 195. فضاپیما‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۲)
 196. ناسا‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۲)
 197. رد مخروطی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۰۵)
 198. جسم فرانپتونی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۱)
 199. صورت فلکی فرس اعظم‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۶)
 200. ابزارهای رصدی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۲۲)
 201. اورانیوم‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۲۵)
 202. بارش آندرومدایی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۲۶)
 203. رصدخانه مراغه‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۲۹)
 204. محمد بن موسی خوارزمی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۳۶)
 205. M44‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۳۱)
 206. ابوالقاسم غفاری‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۳۵)
 207. اسپوتنیک 2‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۳۷)
 208. انقلاب زمستانی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۴۲)
 209. تعادل هیدرواستاتیک‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۴۷)
 210. زمان خورشیدی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۵۰)
 211. سیاره کوتوله‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۵۰)
 212. نیوتن‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۱۳)
 213. ابوریحان بیرونی‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۱۴)
 214. نصف النهار‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۱۶)
 215. دی اکسید کربن‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۴۷)
 216. اریس‎‏ (‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۳:۴۸)
 217. موج‎‏ (‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۰۲)
 218. ماهواره‎‏ (‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۴۱)
 219. لاپلاس‎‏ (‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۴۳)
 220. خاصیت پخی‎‏ (‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۰:۴۴)
 221. المجسطی‎‏ (‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۲:۰۹)
 222. M76‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۰۸)
 223. M45‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۵)
 224. M72‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۵)
 225. ابر مولکولی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۶)
 226. اسا‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۱۹)
 227. امواج مرئی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۲۴)
 228. امواج رادیویی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۲۴)
 229. انرژی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۲۵)
 230. تابش الکترومغناطیسی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۲۸)
 231. تکانه خطی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۲۹)
 232. درجه کلوین‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۳۳)
 233. رادیواکتیو‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۳۴)
 234. سوبراهمانیان چاندراسکار‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۴۱)
 235. شارل مسیه‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۴۳)
 236. شتاب‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۴۵)
 237. فرکانس‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۲)
 238. فضا‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۲)
 239. فیلتر اصلاح کننده‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۴)
 240. لپتون‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۷)
 241. میدان الکتریکی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۸)
 242. وویجر‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۱۳)
 243. پرتو ایکس‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۱۴)
 244. پرتو گاما‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۱۷)
 245. کوتوله سرخ‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۲۰)
 246. تلسکوپ فضایی‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۸)
 247. دیموس‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۰۹)
 248. پرتو فروسرخ‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۵)
 249. پرتو فرابنفش‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۱۶)
 250. جیمز کلارک ماکسول‎‏ (‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۲۰)

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)